EnglishDeutschNederlands
Het IJsselmeer is een binnenwater van Nederland. Het is genaamd naar de grootste rivier die in de kleine “binnenzee” voorbij Kampen mondt. Het huidige zoetwater binnenmeer bestaat uit een ingedijkte baai, daar waar eens de Zuiderzee was.

Het IJsselmeer is ontstaan in het jaar 1932 door de bouw van een 29 kilometer lange dijk, die gebouwd is bij een van de smallere gedeelten van de toenmalige Zuiderzee. De dijk strekt van de kust van Noord-Holland tot aan de kust van Friesland en is gemaakt als beschermingswerk voor het achterliggende land dat dikwijls onder water kwam te liggen door de werking van het water. Door de wegval van eb en vloed in dit gebied was het mogelijk grote stukken land in te dijken en droog te leggen. Het grootste gedeelte van de polders die hierdoor ontstonden vormden samen de nieuwe provincie “Flevoland”. De diepte van het water in het IJsselmeer is varierend van ca. 2 meter tot 4 meter met het diepste gedeelte 5,5 meter beneden n.a.p. nabij het voormalige eiland Urk.

De voormalige Zuiderzee wordt verder nog verdeeld door de Houtribdijk die met behulp van 2 sluizen, een bij Enkhuizen en een bij Lelystad, verbonden is met de kust. Het zuidelijke gedeelte van deze dijk wordt het Markermeer genoemd. In de oorspronkelijke plannen wilde men ook dit water droogleggen.

Tegenwoordig wordt het IJsselmeer door velen gebruikt als recreatiegebied. Het is mogelijk om volledig te genieten van alle voordelen die de natuur heeft zonder in te moeten leveren op veiligheid en comfort. Het is mogelijk om droog te vallen op een zandplaat in de waddenzee, u kunt barbecuen bij Trintelhaven of besluiten voor anker te gaan en een paar uur te zwemmen.

Natuurlijk is het ook gewoon mogelijk om s’avonds in de haven af te meren. Rondom het IJsselmeer liggen talloze oude stadjes als Hoorn en Enkhuizen met hun rijke historie, maar ook Amsterdam met haar betoverende grachten of de Waddenzee met haar ecologische rijke eilanden kunnen bezocht worden.